Bandit Authorized DealerZakład Urządzania i Utrzymania Zieleni
znajdujesz się: Strona główna > Recykling

Recykling

Oferujemy usługi recyklingu z wykorzystaniem mobilnych rozdrabniaczy Bandit Beast Model 3680/540KM oraz Model 3680/700KM. Maszyny te pozwalają na wydajne przetwarzanie materiałów pochodzenia leśnego oraz rolniczego, recykling opakowań drewnianych i odpadów wielkogabarytowych, recykling wybranych nieorganicznych materiałów, a także barwienie otrzymanych wcześniej zrębków. Rozdrobnienie materiału wielkogabarytowego pozwala zmniejszyć objętość odpadów, co ułatwia transport oraz dalsze przetwarzanie. W efekcie możliwe jest otrzymanie szerokiego spektrum różnorodnych frakcji rozdrobnionych materiałów, jak również zależnie od rodzaju surowca oraz zastosowanego układu rozdrabniającego, uzyskanie różnej struktury produktu końcowego, w postaci ciętych lub szarpanych zrębków. Rozdrobniony materiał drzewny znajduje obecnie szerotkie zastosowanie w przemyśle energetycznym jako biomasa, w przemyśle drzewnym jako surowiec do produkcji płyt drewnopochodnych, w rolnictwie oraz gospodarce komunalnej jako składnik stosowany w procesach kompostowania, a w postaci zabarwionej jako różnokolorowy mulcz może zostać wykorzystany do ściółkowania i pełnić funkcje dekoracyjne. Wykonujemy usługi na terenie całego kraju. Oferujemy również biomasę w postaci zrębków z odpadów zielonych po pielęgnacji drzew, zrębków z opakowań drewnianych, a także barwione zrębki dekoracyjne. Posiadamy własne place składowe do przetwarzania materiału oraz demonstrowania sprzętu oraz samochód ciężarowy z naczepą.

Zapraszamy do współpracy !