Bandit Authorized DealerZakład Urządzania i Utrzymania Zieleni
znajdujesz się: Strona główna > Paleta produktów końcowych

Paleta produktów końcowych

Możesz otrzymać znacznie więcej różnych typów produktu końcowego niż sobie wyobrażasz. Jakość produktu wytwarzanego przez maszyny Bandit Beast dostarcza wielu nowych możliwości rynkowych. Prezentowane tu przykłady różnorodnych typów produktu końcowego, są jedynie wąską próbą szerokich możliwości jakie dają te maszyny.

Recyklery Bandit Beast przetwarzają szerokie spektrum różnorodnych asortymentów materiału jak np. karpy korzeniowe, kłody, gałęzie, całe drzewa, liście, odpady z oczyszczania powierzchniowego terenów leśnych, palety, podkłady kolejowe, słupy telefoniczne, drewno poużytkowe, odpady tartaczne, pozostałości pozrębowe, słomę, kompost, wymagające standaryzacji zrębki, wybrane tworzywa (obejmujące m.in. plastikowe części kokpitów samochodowych oraz lodówki typu europejskiego) gont oraz wiele większą innych. Beast nie tylko przetworzy ten materiał ale dostarczy lepszej jakości produkt końcowy jak również oferuje większą efektywność niż inne maszyny dostępne na rynku.

samochodowych oraz lodówki typu europejskiego) gont oraz wiele większą innych. Beast nie tylko przetworzy ten materiał ale dostarczy lepszej jakości produkt końcowy jak również oferuje większą efektywność niż inne maszyny dostępne na rynku.

Obserwując innowacyjny efekty zastosowania opcjonalnego osprzętu oferowanego dla maszyn Beast jak pakiet do przetwarzania gontów (Shingle Grinding Package), systemem nożowym zmieniającym recykler Beast w potężny rębak nożowy oraz osprzęt do barwienia zrębków Color Critter II, szybko uzyskujemy odpowiedź na pytanie „Dlaczego większa część profesjonalnych firm stawia na recyklery Beast.

Uwolnij Bestię na terenie Twojego placu składowego materiału!