Bandit Authorized DealerZakład Urządzania i Utrzymania Zieleni
znajdujesz się: Strona główna > Zakres przetwarzanych asortymentów

Zakres przetwarzanych asortymentów

W zakres asortymentów możliwych do przetwarzania naszymi urządzeniami wchodzi przede wszystkim drewnopochodny materiał organiczny, w postaci czystego, umiarkowanie zanieczyszczonego (np. lekka stal, ziemia, piasek itp.) drewna odpadowego, inny niż drewno materiał organiczny jak np. słoma, liście, kompost oraz wybrane tworzywa sztuczne. Szczegółowy zakres możliwych do przetwarzania asortymentów przedstawia poniższa list.

 • gałęzie i konary drzew
 • zużyte bębny kablowe
 • kłody oraz dłużyca
 • drewno kawałkowe
 • całe drzewa
 • baloty gałęziowe
 • zrzyny i inne odpady tartaczne
 • karpy korzeniowe
 • kora
 • gont
 • kompost
 • słoma
 • podkłady kolejowe
 • tworzywa sztuczne
 • wierzba energetyczna
 • rury kartonowe
 • ponadwymiarowe zrębki do wtórnego przetworzenia
 • komunalne odpady wielkogabarytowe (np. meble, lodówki)
 • palety oraz inne opakowania drewniane
 • odpady przemysłu samochodowego
  elementy tapicerki oraz plastikowe

Tak szeroki zakres możliwych do przetwarzania asortymentów czyni nasze urządzenia uniwersalnymi narzędziami do recyklingu szeroko stosowanymi w przemyśle energetycznym, drzewnym, gospodarce leśnej, budowlanej, komunalnej oraz rolnictwie.