Paleta produktów końcowych

Możesz otrzymać znacznie więcej różnych typów produktu końcowego niż sobie wyobrażasz....

Możesz otrzymać znacznie więcej różnych typów produktu końcowego niż sobie wyobrażasz. Jakość i różnorodność produktów wytwarzanych przez maszyny Bandit Beast dostarcza wielu nowych możliwości. Prezentowane tu przykłady różnych typów produktu końcowego, są jedynie wąską próbą szerokich możliwości jakie dają te maszyny.

Recyklery Bandit Beast przetwarzają szerokie spektrum różnorodnych asortymentów materiału jak np. karpy korzeniowe, kłody, gałęzie, całe drzewa, liście, odpady z oczyszczania powierzchniowego terenów leśnych, palety, podkłady kolejowe, słupy telefoniczne, drewno poużytkowe, odpady tartaczne, pozostałości pozrębowe, słomę, kompost, wymagające standaryzacji zrębki, wybrane tworzywa sztuczne (obejmujące m.in. plastikowe części kokpitów samochodowych oraz lodówki typu europejskiego) gonty bitumiczne, destrukt asfaltowy oraz wiele innych. Beast nie tylko przetworzy ten materiał ale dostarczy produkt końcowy o lepszej jakości jak również oferuje większą efektywność jego wytworzenia niż inne maszyny dostępne na rynku.

Obserwując zainteresowanie opcjonalnym osprzętem maszyn Beast jak m.in. pakiet do przetwarzania gontów (Shingle Grinding Package), zespół bębna nożowego (który przeobraża recykler Beast w potężny rębak nożowy) oraz osprzęt do barwienia zrębków, szybko uzyskujemy odpowiedź na pytanie „Dlaczego większa część profesjonalnych firm stawia na recyklery Beast.

Uwolnij Bestię na terenie Twojego placu składowego materiału!

Biotrocina

Zrębki z gałęzi

Granulat z gontów bitumicznych

Granulat RDF

Rozdrobniony kompost

Mulch

Zrębki z palet

Granulat z tworzyw sztucznych

Zrębki duże

Zrębki małe

Granulat z tektury

Rozdrobniona słoma

Rozdrobnione podsufitki

Rozdrobniony papier